Hästar till salu

Hästar till salu

Valnes Jenny

Sto född 2015

mor: Edel far: Love You
Det finns fortfarande några andelar kvar att köpa i denna
underbara travare. Korrekt exteriör, inga lösa benbitar. Har
fungerat ypperligt med inkörning. Vägvinnande steg, ja allt 
man kan önska av en tävlingshäst vid den här tidpunkten. Tala med Ola Kalrsson 0708 - 15 88 73